RONDOM LUTHER (1)  RONDOM LUTHER (1)
Luther en de vrije wil

Wat de theoloog Luther uit de Bijbel meende te concluderen, proberen sommige hersenweten-schappers en filosofen nu af te leiden uit de biologie: de mens zou geen vrije wil hebben en dus niet vrij kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Nadat velen sinds de Verlichting, toen het geloof in de mens sterker werd, de ideeën van Luther als afgedaan hadden beschouwd, neemt de belangstelling ervoor nu weer toe. 
We bekijken verschillen en overeenkomsten tussen Luther en de moderne wetenschap. We verdiepen ons in de inhoud en achtergrond van de opvattingen van Luther en in de vraag of deze ook voor ons nog geldigheid hebben. Ten slotte staan we stil bij de consequenties van het ontkennen van het bestaan van de vrije wil voor de vragen rondom schuld, vergeving en rechtspraak. 

Datum: donderdag 5 oktober 2017, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer
   
LA PRIMAVERA MET CANTO AMOROSO  LA PRIMAVERA MET CANTO AMOROSO
Anabela Marcos – sopraan
Regina Albanez - theorbe en gitaar
Maaike Boekholt - viola da gamba. 

 Renaissance- en Barokensemble La Primavera brengt al meer dan twintig jaar met veel liefde en plezier kwalitatief hoogstaande concerten in binnen- en buitenland. La Primavera:  Spaans, Italiaans en Portugees voor “lente”, verwijst naar het muzikale voorjaar dat in de late renaissance ontsprong en in de barok tot bloei kwam.

Centraal in de programmering van het ensemble staan werken van componisten uit Zuid-Europa, die vol passie en vreugde en op een toegankelijke manier aan het publiek worden gepresenteerd.
Een hartstochtelijk programma met Italiaanse, Spaanse en Franse muziek vol liefde, vuur en passie. Centraal staan de verschillen tussen deze mediterrane landen. 
De Franse muziek is verfijnd, elegant, intiem en sfeervol.  De Spaanse muziek is vol ritme, sensualiteit en temperament. In de Italiaanse muziek hoort u het bel canto, de simpele, maar aanstekelijke melodieën en de expressiviteit. 

Canto Amoroso is een aantrekkelijk en toegankelijk programma met toelichting door de musici.

Uitgevoerd worden o.a. composities van:  Claudio Monteverdi (Cremona 1567 – Venetie 1643),   Marain Marais (Parijs 1656 – Parijs 1728), Juan Arañés (Catalonië , ? – c.1649) en Giovanni Girolamo Kapsberger (Venetië ca 1580 – Rome 1651).  

Datum:             Zondag 8 oktober  2017, 15.00 - 16.30 uur
Plaats:              De Kleine Kerk
Entree:              € 15, inclusief koffie/thee en drankje na afloop
Kaartverkoop:   aan de zaal
Reserveren:      www.stichtingkleinoot.nl
Informatie:         Gerie Bouman

   
FILM: DE AVONDMAALSGASTEN  FILM: DE AVONDMAALSGASTEN
Op een koude winterzondag, terwijl hij last heeft van een opkomende griep en een crisis ondergaat in zijn geloof, leidt de Lutherse dorpsdominee Tomas Ericsson een dienst voor een klein aantal kerk-gangers. Na de dienst vraagt een visser zijn hulp omdat hij geplaagd wordt door angsten, maar Tomas kan alleen maar spreken over zijn eigen twijfels. De lerares van het dorp, Märta Lundberg, biedt hem liefde als troost voor zijn verlies in het geloof, maar wordt keer op keer door Tomas afgewezen. Na een tragisch voorval accepteert Tomas toch enige hulp van Märta. Is dit het begin van een uitweg uit zijn crisis? 
De Avondmaalsgasten is een van de meest indringende films van Ingmar Bergmann en een klassieker in de geschiedenis van de filmkunst. 
Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek.

Datum: vrijdag 13 oktober 2017, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer
   
ROMDOM LUTHER (2)  ROMDOM LUTHER (2)
Luther en de Joden

Op 31 oktober 1517 zou Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg gespijkerd hebben, in een poging de Rooms-katholieke kerk te hervormen. Dit werd later een symbool voor het begin van de reformatie. Luthers veel geprezen hervormingsijver kende ook schaduwzijden. Zo heeft de aandacht voor ‘500 jaar reformatie’ ons er weer aan herinnerd dat Luther zich bijzonder negatief heeft uitgelaten over de joden, vooral in de latere jaren van zijn leven. Met name onder theologen zijn nog altijd de meningen verdeeld over de ernst en de reikwijdte hiervan. We gaan in op de inhoud, betekenis en achtergrond van de uitspraken van Luther over joden en de invloed daarvan op de latere geschiedenis, vooral op die van het Duitse fascisme van de twintigste eeuw. 

Datum: donderdag 19 oktober 2017, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer
   
DUO NAIADES, KLARINET EN HARP  DUO NAIADES, KLARINET EN HARP

Judith Mos  -  klarinet
Wendy Rijken - harp

Zij spelen werk van onder meer een sonate van Heinrich Backofen (1768 – 1830), dansen van Reszõ Kókai (1906 – 1962) en klezmermuziek van Béla Kovács (geb. 1937).

Klarinettiste Judith Mos (1981) kreeg op 9-jarige leeftijd voor het eerst klarinetles. Ze koos voor de klarinet omdat dit instrument er zo glimmend en heftig uitzag. Zij is afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. December 2010 behaalde zij haar Master of Music bij Lars Wouters van den Oudenweijer. Judith heeft al diverse prijzen gewonnen, en een reeks (inter)nationale concerten op haar naam staan. Zij speelt in diverse kamermuziekensembles, en heeft meerdere cd’s opgenomen. De componist Ric Sims werd geïnspireerd door haar muzikale persoonlijkheid, en heeft daarom aangeboden een stuk voor haar te schrijven. Naast haar muzikale bezigheden studeerde Judith theologie en is zij afgestudeerd aan de pabo. Maar muziek blijft haar grootste passie.

Wendy Rijken was al heel vroeg met muziek bezig en ging op 15-jarige leeftijd naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij volgde daar de AVO-opleiding – een combinatieopleiding van voortgezet onderwijs en vooropleiding conservatorium. Zij studeerde daar bij Mapje Sewing-Keereweer. Na het afronden van deze opleiding heeft zij zich aangemeld bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht om daar te studeren bij Erika Waardenburg, waar zij in 2002 haar 1e fase heeft afgesloten. Naast haar studie houdt Wendy zich bezig met het volgen van masterclasses, met het geven en organiseren van concerten, zowel solo als in ensembles (o.a. het ‘Basho-ensemble’) als in orkestverband en met het begeleiden van solisten en koren en het geven van harplessen.

Datum:              Vrijdag 27 oktober 2017, 20.00 – 21.30 uur
Plaats:               De Kleine Kerk

Entree:              € 15, inclusief koffie/thee en drankje na afloop
Kaartverkoop:    aan de zaal
Reserveren:       www.stichtingkleinoot.nl
Informatie:         Gerie Bouman

   
JAZZ ARISTOCRATS  JAZZ ARISTOCRATS
DE COUNT EN DE DUKE

Er zijn maar enkele beroemde jazzmusici die een adellijke titel als bijnaam hebben gekregen en de Count (Basie) en de Duke (Ellington) zijn daarvan het neusje van de zalm. De twee pianisten, elk leider van een eigen wereldberoemde big band, hebben veel gemeen, zowel in generatie, talenten als betekenis voor de jazz. Maar er zijn ook opvallende verschillen en daar gaan we in deze presentatie uitvoerig op in. Aan de hand van hun levensgeschiedenis en van een aantal opnamefragmenten wordt gedemon-streerd hoe groot beiden in hun vak waren en hoe hun muzikale wegen, wel gescheiden maar nooit ver van elkaar, hebben gelopen.

Datum: donderdag 2 november 2017, 20.00 uur
Leiding: Lennart Bouman

   
FILM: CRIA CUERVOS  FILM: CRIA CUERVOS

Deze mysterieuze en poëtische film van de Spaanse regisseur Carlos Saura kwam uit in 1976, kort na de dood van de fascistische dictator Franco. Centraal in de film staat de jonge Ana. Nadat eerder haar moeder is overleden, sterft ook haar vader. Ana’s tante neemt de zorg voor haar en haar twee zussen op zich. Het fantasierijke meisje droomt weg in de herinneringen aan haar ouders, wat er toe leidt dat fantasie en werkelijkheid verweven raken. Ana lijkt degene te zijn die over het leven en de dood van haar omgeving beschikt.

Cria Cuervos is een innemende en gelaagde film, onder meer over de effecten van het fascisme op een Madrileense familie, over de verhouding tussen ouders en kinderen, over qua karakter sterk verschillende vrouwen - becommentarieerd door Ana -, en over het omgaan met leven en dood. Cria Cuervos  onttrekt zich uiteindelijk aan elke beschrijving. Het is meer dan de verfilming van een verhaal. Het zijn de blikken, de kleding, de beelden en de kleuren die samen voor een onvergetelijk menselijk document zorgen.  
Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek.   

Datum: vrijdag 10 november 2017, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer

   
RONDOM LUTHER (3)  RONDOM LUTHER (3)

Luther en de Turken.  

In zijn ‘Tafelgesprekken’ lanceerde Luther veel onverbloemde uitlatingen, zoals deze: “Vervloekt de paus die meer kwaad aan het koninkrijk Gods gedaan heeft dan Mohammed. De Turk doodt het lichaam, verwoest en rooft de goederen van de christenen. Maar de paus is wreder dan de Turk met zijn Koran, want Zijne Heiligheid (de paus) dwingt christenen Christus te ontkennen. Beiden zijn vijanden van de kerk en dienaren van satan”. Luthers denken wordt beheerst door zijn overtuiging te leven in het laatst der dagen. Als je zijn apocalyptische denken weghaalt heeft zijn theologie geen betekenis meer. Dit apocalyptische uitgangspunt bepaalt ook zijn visie op de Turken (voor hem de vertegenwoordigers van de islam in die tijd).   Op deze avond wordt ingegaan op Luthers inzichten in de islam, waarbij tevens wordt stil gestaan bij de andere actoren in het drama van de zestiende eeuw: de vorsten zoals Karel V (Habsburgse keizer), Frans I (koning van Frankrijk) en Süleyman II (de sultan van het Ottomaans Turkse rijk), en de pausen:  Leo X, die Luther in de ban deed en de Nederlandse paus Adrianus VI.  Het is belangrijk dat wij ons afvragen wat wij uit die geschiedenis kunnen leren voor onze eigen tijd.     

Datum: donderdag 16 november 2017, 20.00 uur
Leiding: ds. Anton Wessels

   
HET MAAKBARE LEVEN  HET MAAKBARE LEVEN
HET MAAKBARE LEVEN
De medische wetenschap maakt grote stappen, hele grote stappen. Wetenschappers en artsen zijn wellicht al op korte termijn in staat om ziekmakende foutjes in het DNA effectief en veilig te herstellen, om zo een patiënt te kunnen genezen. Maar als we nadenken over de mogelijk ongewenste toepassingen van dit soort technieken (designer-baby’s, eeuwige jeugd etc.) rijst de vraag: mag alles wat kan? Op deze avond willen we u laten zien dat de medische wetenschap de grenzen van de geneeskunde steeds verlegt, maar dat dit ook belangrijke ethische dilemma’s oproept. Dr. Marieke von Lindern, hoofd van de afdeling Hematopoiese (= bloed-aanmaak) van Sanquin, zal ons laten zien dat het in de nabije toekomst mogelijk wordt om in het lab uit een paar lichaamseigen cellen bloed voor transfusie te kweken. Net als op de eerdere avonden over “De Onbetaalbare Geneeskunde” en “Future Food”, willen we met het publiek in discussie gaan. Waar ligt bij genetische manipulatie de grens tussen medisch wondermiddel en horrorscenario, en wie bepaalt dat? Wederom een boeiende avond op het snijvlak van wetenschap en ethiek met veel ruimte voor het publieke debat. 

Datum:  woensdag 22 november 2017, 20.00 uur 
Leiding: Martijn  Nolte

   
FILM: AMOUR  FILM: AMOUR
AMOUR
Georges en Anne, twee gepensioneerde muziekleraren, vormen een echtpaar. Ze zijn inmiddels in de tachtig en kijken terug op een goed leven. Maar op een dag krijgt Anne een beroerte, waarna haar situatie meer en meer verslechtert. Dit legt een zware druk op hun relatie. Georges doet er alles aan om Anne goed te verzorgen, ook als zij hem niet meer herkent. Regisseur Michael Haneke volgt heel precies en indringend Annes aftakeling en de gevolgen daarvan voor hun relatie. Hij maakt bij de kijker intussen veel vragen los over het wezen van zorg, liefde en trouw. Deze Oostenrijks-Franse film uit 2012 won onder meer een gouden Palm in Cannes en kreeg een Oscar als ‘beste buitenlandse film’. Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek.

Datum:  vrijdag 8 december 2017, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer

   
FILM: LOVING  FILM: LOVING
LOVING
In 1958 geldt in de Amerikaanse staat Virginia een verbod op ‘gemengde’ huwelijken. Toch zijn de blanke Richard en de Afro-Amerikaanse Mildred Loving met elkaar getrouwd, in een andere staat. Ze willen in Virginia blijven wonen. Ze worden gearresteerd en er volgt een rechtszaak die tot aan het Hooggerechtshof wordt uitgevochten. De zaak, ‘Loving versus Virginia’ is van groot belang geweest in de strijd om burgerrechten in de Verenigde Staten. Van regisseur Jeff Nichols verscheen in 2016 de film ‘Loving’, gebaseerd op dit waar gebeurde verhaal. Nichols blijft dicht bij de feiten, maar belicht meer de menselijke kant van het verhaal dan de juridische. Nu de burgerrechten in de Verenigde Staten opnieuw onder druk staan is deze film nog altijd actueel. Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek.

Datum:  vrijdag 12 januari 2018, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer

   
NINA SIMONE  NINA SIMONE
NINA SIMONE
Nina Simone (1933 – 2003) was een Afro-Amerikaanse songwriter, zangeres en pianiste. Na zich eerst als klassiek pianiste geschoold te hebben, stapte ze over naar de jazz. In haar muziek vinden we gospel, blues, R&B, folk, soul, jazz en klassiek. In de jaren ’60 raakte ze betrokken bij de burgerrechtenbeweging. Ze maakte toen ook politieke songs, zoals To be young, gifted and black. In 1965 maakte zij haar debuut in Nederland. Door haar heftige en impulsieve karakter leidde ze een turbulent leven en kwam ze vaak in moeilijkheden. In de jaren ’80 kwam ze in een diepe crisis terecht, die ze in Nederland, waar ze van 1988 tot 1992 woonde, weer te boven kwam. We staan stil bij het verhaal van haar leven, luisteren naar haar muziek en zien beelden van haar optredens.

Datum:  donderdag 18 januari 2018, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer, i.s.m. Johan Sturm

   
DIJK EN DUIN CONSORT, BLOKFLUIT ENSEMBLE  DIJK EN DUIN CONSORT, BLOKFLUIT ENSEMBLE
DIJK EN DUIN CONSORT

Marga van der Pol, Peter Smith, Annemiek Husslage, Roosmarie van Dijk, Marianne Hoek

Tot medio 2016 bestond het Dijk en Duin Consort uit 4 blokfluitisten, maar inmiddels is er een vijfde speler bij. Hun repertoire bevat zowel vier- als vijfstemmige stukken en omvat de tijd van de renaissance tot en met nu. Het betreft originele blokfluitliteratuur en bewerkingen van bekende stukken: muziek van Bach, Vivaldi, Sweelinck, dansen van Bartok, Afrikaanse suites van Sören Sieg, muziek van Willem Wander van Nieuwkerk en ‘Langs de Amsterdamse grachten’. Dat alles wordt gespeeld op fluiten van groot tot klein, van contrabas tot sopraan.

Marga van der Pol is docente aan Muziekschool Valkkoog, waar ze blokfluitles geeft aan volwassenen. Zij trad in de loop der jaren op met verschillende combinaties. Ze speelde onder andere in blokfluitkwartet ‘Holland Sweet Wood’. Momenteel treedt ze regelmatig op met organist Ralf Nagelkerke en met blokfluitkwartet ‘Dijk & Duin Consort’.
Peter Smith heeft veel ervaring met lesgeven. Moeilijk lerende kinderen met aan autisme verwante stoornissen zitten met plezier en succes bij hem op les. Op basisscholen geeft hij projecten ‘Fluiten bouwen en leren bespelen’. De fluiten, door hemzelf ontwikkeld, zijn gemakkelijk te maken en klinken goed . Momenteel geeft hij leiding aan 5 gevorderde blokfluitensembles voor volwassenen en jongeren. Ook geeft hij theorielessen, cursussen in het leren werken met muzieknotatie-programma’s op de computer (Sibelius en Encore) en leidt op voor toelating tot het Conservatorium.

Roosmarie van Dijk behaalde in 1980 het diploma Docerend Musicus Blokfluit aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Zij studeerde hoofdvak blokfluit bij Baldrick Deerenberg en Walter van Hauwe. Haar bijvakken waren orgel, piano, klavecimbel en zang.
Tijdens haar opleiding en daarna heeft zij les gegeven aan de Muziekschool Uithoorn, Aalsmeer en omstreken en gaf zij ook thuis les aan leerlingen. Zij werkt ook als organiste in het klooster van de Ursulinen van Bergen en zingt in Kamerkoor Sine Nomine Alkmaar.

Annemiek Husslage is gediplomeerd blokfluitdocente en geeft les aan alle leeftijden en op alle niveaus.

Marianne Hoek heeft haar opleiding gehad aan het Sweelinck Conservatorium. Daarnaast heeft zij aan de Hogeschool Diemen een akte Pedagogiek gehaald. Sinds 1982 geeft zij les aan beginners en gevorderden. Zij heeft ruime ervaring als vakleerkracht en projectleider op de basisscholen in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Sinds 2016 is zij ook de drijvende kracht achter het leerorkest Muziek in de Klas Ouder-Amstel.
Naast de leiding van en deelname in het Dijk en Duin Consort treedt zij als duo op met de organist en klavecinist Frank van Wijk.

Datum: zondag 21 januari 2018, 15.00 – 16.30 uur
Plaats: De Kleine Kerk
Entree: € 15, inclusief koffie en drankje na afloop
Kaartverkoop: aan de zaal
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl
Informatie: Gerie Bouman   
DEM ANDENKEN EINES ENGELS  DEM ANDENKEN EINES ENGELS
DEM ANDENKEN EINES ENGELS
In 1935 schreef de Oostenrijkse componist Alban Berg een vioolconcert ter nagedachtenis van Manon Gropius, die op 18 jarige leeftijd overleed aan polio. Zij was de dochter van Walter Gropius en Alma Mahler. Deze aangrijpende compositie zou de laatste zijn die Berg schreef, zodat het ook als een requiem voor hem zelf kan worden opgevat. Berg verwerkte in dit concert een koraal van Bach, uit diens cantate ‘O Ewigkeit, du Donnerwort’, BWV 60. We luisteren naar delen uit de cantate en naar het vioolconcert, en bespreken de achtergronden van en de verbinding tussen beide werken.

Datum:  donderdag 1 februari 2018, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer

   
FILM: FUOCOAMMARE  FILM: FUOCOAMMARE
FUOCOAMMARE
Gianfranco Rosi bracht een jaar door op het Italiaanse eiland Lampedusa en maakte een documentaire over de vluchtelingen die daar aankwamen. Rosi laat ons meekijken naar de wonderlijke combinatie van de gemoedelijkheid van een vissersgemeenschap en de tragiek van de vluchtelingen. Hij oordeelt niet, maar uit wat hij laat zien blijkt veel compassie en een bijzonder waarnemingsvermogen. Deze indringende en nog steeds actuele film (2016) werd in Berlijn bekroond met de Gouden Beer.
Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek.

Datum:  vrijdag 9 februari 2018, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer

   
DAS FLOSS DER MEDUSA  DAS FLOSS DER MEDUSA
DAS FLOSS DER MEDUSA
Het oratorium ‘Dass Floss der Medusa’ van Hans Werner Henze is geïnspireerd door het gelijknamige schilderij van Géricault, dat een werkelijk gebeurde scheepsramp uitbeeldt. Nadat het Franse fregat ‘Meduse’ in 1816 schipbreuk heeft geleden voor de kust van Mauretanië, probeerden circa 150 opvarenden zich op een vlot in leven te houden. Slechts 15 van hen overleefden. De Franse regering deed geen moeite om te hulp te komen. Henze schreef zijn muziek als een requiem voor Che Guevara en als protest tegen het westerse (neo-) kolonialisme. Het werk was bijna vergeten, maar is nu weer schokkend actueel vanwege de omstandigheden waardoor en waaronder velen nu naar Europa proberen te vluchten. Voor de Nationale Opera is dit mede aanleiding om Henze’s oratorium in maart 2018 te programmeren, in een regie van Romeo Castellucci, beroemd en berucht theatermaker. Op deze avond bieden wij u een inleiding bij dit oratorium en beluisteren we fragmenten eruit. De muziek van Henze is zowel lyrisch als dramatisch, en kan ondanks haar moderniteit de hoorder direct aanspreken.

Datum:  donderdag 15 februari 2018, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer

   
AEMSTEL QUARTET EN AEMSTEL DUO  AEMSTEL QUARTET EN AEMSTEL DUO
AEMSTEL QUARTET 

Irene Duyne – piano, 
       Els Vermeulen – viool, 
       Margot Näring – altviool, 
       Mieke van Loon – cello

AEMSTEL DUO

       Mieke van Loon – cello
       Irene Duyne – piano
       met medewerking van Peter de Wit – fagot

Het definitieve programma is nog niet bekend. In ieder geval zal een pianokwartet van Gabriel Fauré gespeeld worden. Daarnaast speelt het ensemble muziek van Johan Sebastian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart in wisselende bezetting.

Datum : vrijdag 23 februari 2018, 20.00 – 21.30 uur
Plaats: De Kleine Kerk
Entree: € 15, inclusief koffie en drankje na afloop
Kaartverkoop: aan de zaal
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl
Informatie: Gerie Bouman

   
MARC CHAGALL IN MAINZ  MARC CHAGALL IN MAINZ
MARC CHAGALL IN MAINZ
Het laatste project waaraan de schilder Marc Chagall heeft gewerkt zijn de glas-in-lood ramen voor de Stephanskirche in Mainz (Duitsland). Ze staan symbool voor de vrede tussen Frankrijk en Duitsland, de verzoening tussen mensen onderling en de dialoog tussen jodendom en christendom. Herman Teerhöfer vertelt over de ontstaansgeschiedenis van dit project en zal de afzonderlijke ramen bespreken en laten zien met behulp van een beamerpresentatie. Hij besteedt ook aandacht aan werk uit het latere leven van Chagall, zoals de schilderijen die hij maakte bij het Bijbelboek Hooglied. 
Herman Teerhöfer studeerde pastoraaltheologie in Tilburg. Ook heeft hij een tweejarige post-academische klinische pastorale vorming afgerond aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen. Hij is nu werkzaam als geestelijk verzorger in drie verpleeghuizen en in de palliatieve zorg in Tilburg. 

Datum:  donderdag 1 maart 2018, 20.00 uur
Leiding: Herman Teerhöfer

   
ZEVENDE POËZIEFESTIVAL: WEERWOORD  ZEVENDE POËZIEFESTIVAL: WEERWOORD
ZEVENDE POËZIEFESTIVAL

Het jaarlijkse poëziefestival van Stichting Kleinoot heeft dit jaar als titel ‘Weerwoord’. We bieden een avond vol poëzie waarin wordt geprotesteerd en tegengesproken, of waarin dichters het opnemen voor wie zich niet kan verdedigen. In de gedichten wordt gereageerd op gebeurtenissen en situaties in ons leven en in de wereld. De gedetailleerde invulling van het programma is nog niet bekend. In elk geval zal de poëziegroep van De Kleine Kerk weer een bijdrage leveren met het lezen van gedichten, afgewisseld met beelden en muziek. Dit onderdeel van het programma werd in de afgelopen jaren steeds hoog gewaardeerd!

Er zal ruim de tijd zijn om de stand van Stichting Plint met allerlei poëziegadgets te bezoeken en ook zal een boekhandel aanwezig zijn met een ruime sortering poëziebundels. Rond half elf wordt de avond afgesloten met een glaasje en een hapje.

Datum: Donderdag 15 maart 2018, 19.30 – 23.00 uur
Plaats: De Kleine Kerk

Entree: € 10,-
Kaartverkoop: aan de zaal
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl
Informatie: Gerie Bouman


   
PASSIEMUZIEK BIJ LUCAS EVANGELIE  PASSIEMUZIEK BIJ LUCAS EVANGELIE
LUCAS-PASSIES
De meeste muziek die geschreven is bij het verhaal van het lijden van Jezus is gebaseerd op de evangeliën van Matteüs en Johannes. Toch bestaat er ook muziek bij de weergave van de gebeurtenissen door Marcus en Lucas. Op deze avond horen we muziek die gemaakt is bij teksten uit het Lucas-evangelie, afkomstig uit verschillende tijden, van de Middelleeuwen tot en met de twintigste eeuw. We horen onder meer Middeleeuwse zettingen, een deel uit de ten onrechte aan Bach toegeschreven Lucaspassie, en delen uit de Lucaspassies van James McMillan en Calliope Tsoupaki. Ook staan we stil bij het eigen karakter van het verhaal zoals Lucas dat vertelt en bij de plaats van de Lucaspassie in de liturgie van de kerk. 

Datum:  donderdag 22 maart 2018, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer

   
MUZIEK EN BURGERRECHTENBEWEGING  MUZIEK EN BURGERRECHTENBEWEGING
MY ONLY SIN IS IN MY SKIN
Muziek rond de Amerikaanse burgerrechtenbeweging
Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord, in Memphis, Tennessee. Hij was predikant en een van de belangrijkste leiders van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. We gedenken hem met een avond waarop muziek centraal staat. Afro - Amerikaanse gospel, blues en jazz, en later ook ‘Europees’-Amerikaanse folk music speelde een belangrijke rol in de burgerrechtenbeweging. De vele songs die gemaakt werden dienden verschillende doeleinden: reageren op het onrecht dat vooral Afro-Amerikaanse mensen werd aangedaan in verleden en heden, om mensen te motiveren tijdens de lange vreedzame protestmarsen, om troost te bieden. Soms werden songs eenvoudigweg geschreven als afleiding tijdens het lange wachten bij protestacties. Muziek werd ook gebruikt als drager van politieke en filosofische ideeën over kolonialisme en discriminatie. Op deze avond horen we muziek uit de tijd van Martin Luther Kings optreden en daarvóór, van onder meer Billie Holiday, Louis Armstrong, Mavis Staples, John Coltrane, Archie Shepp, Pete Seeger en Bob Dylan, en vele anderen, afgewisseld met beelden en verhalen uit zijn leven. 

Datum:  woensdag 4 april 2018, 20.00 uur
Leiding: ds. Wim Brouwer, m.m.v. Johan Sturm

   
FILM: A MAN FOR ALL SEASONS  FILM: A MAN FOR ALL SEASONS
A MAN FOR ALL SEASONS
Thomas More (1478 – 1535) , Engels filosoof, staatsman en adviseur van Hendrik VIII, weigert deze in 1528 te steunen in zijn streven om te breken met de Rooms-Katholieke Kerk en een eigen staatskerk te beginnen. Hendrik VIII kan zo onder meer scheiden van Catherine van Aragon en hertrouwen met Anna Boleyn. Uiteindelijk leidde dit tot de onthoofding van More in 1535. More, bekend geworden door zijn boek ‘Utopia’, was Rooms-katholiek en humanist. die het persoonlijk geweten stelde boven de eisen van de staatsmacht. De confrontatie tussen de opportunistische Hendrik VIII en de principiële More is het uitgangspunt van de film, die is gebaseerd op een theaterstuk van Robert Bolt. Dankzij de geweldige cast en de goede regie van Fred Zinnemann is deze film uit 1966, die 5 Oscars kreeg, nog altijd zeer de moeite van het bekijken waard.
Na afloop van de film is er onder het genot van een drankje een nagesprek.

Datum:  vrijdag 13 april 2018, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer   
VERTROUWEN IN DE STAD  VERTROUWEN IN DE STAD
VERTROUWEN IN DE STAD
Steden zijn naar hun aard ontmoetingsplaatsen. Daardoor zijn ze broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen. Spanningen, maar ook nieuwe vormen van wederkerigheid en religiositeit kenmerken het samenleven in steden. Het stedelijk samenleven werkt confronterend: confronterend met verscheidenheid, met techniek en met de uitputting van hulpbronnen, met nieuwe ideeën. In zijn lezing stelt Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit van Amsterdam, de vraag aan de orde wat nodig is om mensen in turbulente tijden genoeg vertrouwen te geven om in vrede hun levensplannen te ontwikkelen: vrij van repressie en materieel gebrek, en ook van angsten en existentiële onzekerheid.

Datum:  dinsdag 17 april 2018, 20.00 uur 
Leiding: Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin 

   
HELMERT WOUDENBERG SPEELT LANDVERRADER  HELMERT WOUDENBERG SPEELT LANDVERRADER
Helmert Woudenberg speelt: 
LANDVERRADER
geregisseerd door Frans Strijards

Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het 4 mei Comité Duivendrecht. Al 25 jaar wordt in De Kleine Kerk op 4 mei een herdenking georganiseerd die voorafgaat aan de kranslegging bij het oorlogsmonument. Stichting Kleinoot sluit dit jaar hierbij aan door de toneelvoorstelling van Helmert Woudenberg en een expositie van foto’s van Duivendrecht in oorlogstijd in het Dorpshuis. Daarnaast is er een besloten voorstelling voor de schoolkinderen die aan de herdenking meewerken.

Woudenberg speelt familiegeschiedenis

Helmert Woudenberg speelt zijn grootvader Hendrik Jan, die tijdens de bezetting door de Duitsers werd benoemd tot leider van het Nederlandse Arbeidsfront. ‘Landverrader’ gaat over hoe hij als bemiddelaar optrad tussen kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert en over zijn levenslange conflict met broer Kees, de socialistische voorman. We zien hoe Hendrik Jan ten slotte opzij werd gezet door de Duitsers, die met ijzeren hand regeerden vanuit een verdorven, haatzaaiende politiek, een politiek die in het Europa van nu de kop weer op lijkt te steken.

“In mijn detentie ben ik er naar aan toe geweest. Gehaat, belasterd, gehoond en verguisd, dreigde ik in het niets te blijven steken. Ik ben er doorgekomen en heb kunnen ervaren dat de smart, de ellende, de hekel, het bloed en de vernedering de mens het vermogen geven zichzelf van alle schijn ontdaan, in alle naaktheid terug te vinden.”
Helmert Woudenberg was één van de gezichtsbepalende acteurs van het Werktheater, het gezelschap dat in de zeventiger en tachtiger jaren nationaal en internationaal furore maakte met voorstellingen over actuele en controversiële onderwerpen. Daarna maakte hij vele spraakmakende solo-voorstellingen, zoals Fortuin en Landverrader. 

Regisseur Frans Strijards zorgde vanaf de tachtiger jaren voor veel reuring met zijn gezelschap Art en Pro, waarmee hij stukken van eigen hand bracht, naast dynamische en brutale interpretaties van het klassieke repertoire. Tot op de dag van vandaag zijn beide heren onverdroten doorgegaan met het maken van geëngageerd en gedreven theater.

Datum: zondag 22 april 2018, 15.00 – 16.30 uur
Plaats: De Kleine Kerk
Entree: € 15, inclusief koffie en drankje na afloop
Kaartverkoop: aan de zaal
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl
Informatie: Gerie Bouman   
DUO DE THUISKOMST  DUO DE THUISKOMST
DE THUISKOMST 

Quirine van Hoek – viool, Ellen Zijm - accordeon
met het programma ‘TAPAS’

Duo De Thuiskomst is een bijzonder muzikaal duo dat wordt gevormd door Quirine van Hoek, viool en Ellen Zijm, accordeon. De Thuiskomst maakt o.a. thematische programma’s die het publiek meenemen naar een bepaalde plek of tijd. Zo voert De Thuiskomst in Spanje de luisteraar mee naar Iberische plaatsjes, waar tapasgeur en flarden tangomuziek over het dorpsplein waaien. Laat u verrassen door de schitterende combinatie van viool en accordeon en het virtuoze en ontroerende spel van dit duo.

Quirine van Hoek (1986) had les van Akke Wiersma en Ilona Sie Dhian Ho en sloot in 2011 met een 10 haar masterstudie af bij Chris Duindam, aan het Utrechts Conservatorium. Ze heeft een grote affiniteit met oude muziek en is een veelgevraagd kamermusicus op zowel moderne als barokviool. Ze maakt deel uit van o.a. Combattimento, het Leupold Trio, Camerata Delft en is daarnaast actief als freelancer in verschillende orkesten en ensembles.

Ellen Zijm (1987) studeerde aan het ArtEZ conservatorium bij Egbert Spelde en aan de Hochschule für Musik Würzburg bij Stefan Hussong, waar ze met een 10 afstudeerde. Zij speelt zowel barokmuziek als nieuwe muziek, waarbij ze veel samenwerkt met hedendaagse componisten. Behalve van De Thuiskomst maakt Ellen deel uit van SaxYOn en BIG HOUSE. Ook begeleidt zij koren met repertoire uit de westerse muziekgeschiedenis van de Barok tot nu. 

Datum: vrijdag 18 mei 2018, 20.00 – 21.30 uur
Plaats: De Kleine Kerk
Entree: € 15, inclusief koffie en drankje na afloop
Kaartverkoop: aan de zaal
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl
Informatie: Gerie Bouman


   
VESPERS  VESPERS

Van oktober tot en met december zal er in De Kleine Kerk op elke tweede donderdag van de maand van 19.30 - 20.00 uur een vesper worden gehouden. Stilte en bezinning staan centraal in het halve uur dat deze vespers zullen duren. Met momenten van stilte, enkele teksten, beelden en muziek zal op originele wijze vorm gegeven worden aan deze oude liturgische traditie, afkomstig uit de kloosters. Onzeker is nog of, en in welke vorm, de vespers in 2018 ook gehouden zullen worden: u wordt daar te zijner tijd via het kerkblad en de website over geïnformeerd.

 

Data:       donderdag 12 oktober, 9 november en 14 december 2017,

                19.30 - 20.00 uur

   
POËZIEGROEP  POËZIEGROEP
Eens per twee maanden kunt u via deze groep met anderen in gesprek komen over poëzie. De ervaring van de deelnemers is dat je veel meer aan het lezen van gedichten toekomt dan anders en er met elkaar ook meer in ontdekt. In overleg bepalen we van welke dichter we iets gaan lezen; soms kiezen we voor een thema waarbij we gedichten van verschillende dichters zoeken. Iedereen heeft de gelegenheid iets in te brengen. Eén of meer deelnemers bereiden een onderwerp voor. In de afgelopen seizoenen lazen we werk van onder meer Adriaan Morriën, Rainer Maria Rilke, Anna Enquist, Jean Paul Rawie, Rutger Kopland, Evan Gerlach, Toon Tellegen, Huub Oosterhuis, Ingmar Heytze, Joseph Brodsky, Hans Andreus, Gerrit Kouwenaar, Ida Gerhardt, Wislawa Szymborska, Ramsey Nasr, Jan Emmens en Anne Vegter. De Poëziegroep is betrokken bij en levert een belangrijke bijdrage aan het Poëziefestival van Stichting Kleinoot.

Data:          Woensdag 11 oktober 2017, daarna in overleg.

Tijd:            20.00 tot ca 22.00 uur.
Plaats:        Bij de fam. Bouman, In de Korenmolen 17
Informatie:  Ds. W. Brouwer, tel. 06-30214771