KERKDIENSTEN  KERKDIENSTEN

Elke zondag om 10.00 uur wordt een dienst gehouden in het kerkgebouw, De Kleine Kerk, aan de Rijksstraatweg 129. Deze dienst wordt geleid door een liturg, samen met onze eigen predikant, ds. W. Brouwer, of met een gastpredikant. De dienst duurt ongeveer een uur.

Een overzicht van de kerkdiensten en de voorgangers in deze diensten vindt u op de welkomstpagina.

   
DIENSTEN MET GEZAMENLIJKE MAALTIJD  DIENSTEN MET GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Op 24 september, 18 februari en 27 mei is er na de dienst een kort programma, dat wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

   
VESPERS  VESPERS

Van oktober tot en met april zal er in De Kleine Kerk op elke tweede donderdag van de maand van 19.30 - 20.00 uur een vesper worden gehouden. Stilte en bezinning staan centraal in het halve uur dat deze vespers zullen duren. Met momenten van stilte, enkele teksten, beelden en muziek zal op originele wijze vorm gegeven worden aan deze oude liturgische traditie, afkomstig uit de kloosters.

 

Data:       donderdag 12 oktober, 9 november en 14 december 2017,

                en 11 januari, 8 februari, 8 maart 2018.

 

Ook op Goede Vrijdag (30 maart) en Stille Zaterdag (31 maart zijn er vespers om 19.30 uur.

 

De vorm van de vesper zal twee keer ook in een morgendienst worden toegepast, maar dan niet als vesper (= avondgebed), maar als morgengebed.

 

Data:       zondag 10 december 2017, 14 januari, 11 maart 13 mei, 5 augustus 2018, 10.00 uur
   
ONTVANGST  ONTVANGST
Bij het betreden van het kerkgebouw wordt u welkom geheten door een van de leden van ons vrijwilligersteam. Zij geeft informatie over de dienst en wijst onbekende bezoekers op liedboeken, bijbels en de orde van dienst. Ook assisteert zij de diaken bij het collecteren.
   
CRECHE  CRECHE
Er zijn momenteel te weinig baby’s en peuters om regelmatig een crèche te houden. Het is echter wel mogelijk van kinderoppas gebruik te maken. U kunt daartoe contact opnemen met mw. E. Nolte, tel. 020-6000836.
   
KINDERKERK  KINDERKERK
Op een aantal zondagen is er voor kinderen van ca. 4 tot en met ca. 12 jaar de mogelijkheid een eigen programma te volgen tijdens een gedeelte van de dienst. De diensten worden in overleg met de kinderkerk gepland. Eventuele wijzigingen worden in het kerkblad aangekondigd.

Diensten met kinderen zijn er op: zondag 24 september, zondag 5 november, zondag 3, 10, 17 en 24 december (Advent), 25 december (Eerste Kerstdag), zondag 18 februari, zondag 25 maart (Palmzondag), zondag 1 april (Pasen) en zondag 20 mei (Pinksteren)

Informatie en contactpersoon: mw. E. Nolte, tel. 020-6000836.
   
KOSTERS  KOSTERS
Het kostersteam bestaat volledig uit vrijwilligers. Per maand heeft een van hen dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het luiden van de klok, voor de geluidsinstallatie en het openen en sluiten van de kerk. In het kerkblad kunt u lezen welke koster dienst heeft. Coördinator is dhr. P. Cleveringa, tel. 020-6906799.
   
ORGELSPEL  ORGELSPEL
Voor de begeleiding van de zondagse kerkdiensten kunnen we een beroep doen op onze organisten: dhr. J. Ootjers, dhr. H. van Blaaderen, dhr. P. Germans en dhr. H. v.d. Weyer. Daarnaast werken andere gastorganisten aan de diensten mee. Contactpersoon voor de organisten is mw. G. Bouman, tel. 020-4160181.
   
AD HOC KOOR  AD HOC KOOR

In de periode voor Kerst wordt een adhoc Kerstkoor gevormd. Dit koor zingt op de zaterdag voor kerst op het Dorpsplein. Daarnaast verleent dit koor medewerking aan de kerstnachtdienst.
Voor diensten op andere kerkelijke hoogtijdagen wordt soms een koor gevormd. Dit wordt per keer besloten. 
Hebt u belangstelling om incidenteel in dit koor mee te zingen neemt u dan contact op met Gerie Bouman, tel. 020-4160181 of per email boumanadplanet.nl.

 

   
VOORBEDEN  VOORBEDEN
In diensten waarin ds. Brouwer voorgaat worden de voorbeden soms voorbereid en uitgesproken door gemeenteleden. Hierdoor raken meer gemeenteleden bij voorbereiding en uitvoering van de eredienst betrokken. Voor het opgeven van gebedsintenties kunt u contact opnemen met ds. W. Brouwer, tel. 06-30214771.
   
HEILIG AVONDMAAL  HEILIG AVONDMAAL
Het avondmaal wordt verzorgd door de diaken voor de eredienst. In De Kleine Kerk wordt vijfmaal per jaar een avondmaalsdienst georganiseerd. Tijdens de dienst assisteert een diaken de voorganger bij het delen van brood en wijn. Na de dienst in de kerk is er voor de aanwezigen gelegenheid kaarten te ondertekenen die worden verstuurd naar gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst te bezoeken.
   
LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN  LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

In het verleden werd op een aantal zondagen in het jaar een liturgische bloemschikking verzorgd. Op dit moment is er niemand die de organisatie daarvan op zich kan nemen. Hebt u belangstelling, neemt u dan contact op met de predikant.

   
COLLECTES  COLLECTES
Iedere zondag zijn er drie collectes. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk. De bestemming van de collecte bij de uitgang is afwisselend voor een diaconaal of een pastoraal doel, landelijke projecten, speciale acties etc. Het is mogelijk om met collectebonnen uw bijdrage te voldoen (zie voor nadere informatie hierover bij Gebouw & Beheer)
   
KOFFIE NA DE DIENST  KOFFIE NA DE DIENST
Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in De Aanbouw. Daar is ook de Wereldwinkel geopend. Meer informatie vindt u bij Diaconie.