Welkom


Beste gemeenteleden en bezoekers van De Kleine Kerk,

In dit nieuwe seizoen hopen we langzamerhand onze kerkelijke activiteiten weer uit te breiden, na alle beperkingen van het vorige seizoen als gevolg van de corona-epidemie. Sinds Pinksteren houden we in De Kleine Kerk weer geregeld diensten, om de veertien dagen. Met beeld en muziek hebben we geprobeerd de diensten ook zonder dat we konden zingen boeiend te houden.

In de zomer gingen de diensten door, en zijn we begonnen met het maken van plannen voor het nieuwe seizoen. Vanaf oktober hopen we weer enkele avonden te kunnen organiseren. De planning gaat voorlopig tot en met december, zodat we later kunnen bepalen hoeveel er in het nieuwe jaar mogelijk is en onder welke voorwaarden. Anders dan u gewend was, zullen we u tot aan december in elk geval vragen zich van te voren op te geven, zodat wij weten hoeveel mensen we op een avond kunnen verwachten. We gaan voorlopig nog uit van een maximum van circa 30 bezoekers. 

EXTRA BERICHT IVM CORONA: ANNULERING AVOND OVER MAHLER

De werkgroep die het seizoensprogramma in de Kleine Kerk verzorgt heeft besloten om de avond over ‘Das Lied von der Erde’ van Gustav Mahler, op donderdagavond 18 november, te annuleren. We hopen deze avond alsnog in het voorjaar te kunnen laten plaatsvinden. Hoewel we deze bijeenkomst op grond van de recente overheidsregels door hadden kunnen laten gaan, vinden we de risico’s toch te groot. Ook zagen we de afgelopen week dat er veel afzeggingen waren bij allerlei activiteiten, waardoor de opkomst veel kleiner zou kunnen worden dan in betere omstandigheden. Dat betekent dat zij die er graag bij waren geweest, maar het risico niet willen nemen, een mogelijk boeiende avond missen. We geven het dan liever later in het seizoen een nieuwe kans. We hopen op uw begrip en wensen u sterkte en alle goeds in deze nog steeds moeilijke tijd.”

AANMELDING ACTIVITEITEN:
stuur een e-mail naar: activiteiten@pknduivendrecht.nl
Vermeld voor welke activiteit u zich aanmeld en met hoeveel personen.
U krijgt geen bevestiging, maar als het vol is krijgt u bericht.

Vanwege de nieuwe richtlijnen van de overheid zijn wij verplicht een Coronacheck te doen bij entree van het gebouw.

De Coronacheck is niet van toepassing voor kerkdiensten. Wel vragen we u rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter blijft een veilige afstand. We respecteren elkaar wanneer we liever nog fysiek afstand houden en geen handen schudden. Heeft u klachten? Blijf dan thuis.

DE KLEINE KERK IS OPEN

Op zondagen dat er geen kerkdiensten worden gehouden, zal de kerk wel open zijn om elkaar te ontmoeten voor een kopje koffie en een goed gesprek. U bent welkom vanaf 10.00 tot ~11.30.

Dit zal plaats vinden op de volgende zondagen:

  • 26 september
  • 10 oktober
  • 24 oktober
  • 14 november

UITZENDING KERKDIENST DIEMEN
Radio Diemen verzorgt iedere zondagmorgen live een uitzending van de kerkdienst in De Ontmoeting, PKN kerk te  Diemen. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door ds. Wim Brouwer en enkele gastpredikanten.
Studio Diemen is te vinden op:   https://studiodmn.nl/
Meer informatie vindt u op hun website https://diemen.protestantsekerk.net/kerkdiensten/


0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar open kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Jaarlijks organiseert De Kleine Kerk thema- en filmavonden. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage, tenzij anders aangegeven. Voor de concerten en voorstellingen van Stichting Kleinoot verwijzen we naar de website van deze stichting: www.stichtingkleinoot.nl.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!