Welkom


Beste gemeenteleden en bezoekers van De Kleine Kerk,

Kerkdiensten:

Op de activiteitenkalender hiernaast kunt u zien welke activiteiten gepland staan en op welke zondag er een kerkdienst is. 
Als er geen kerkdienst is wordt dit vervangen door een Morgengebed of een ochtend: Koffie met Thema.

Nieuwe activiteiten in de periode september 2023 tot en met januari 2024:
hier downloaden: FLYER NAJAAR 2023

 

DE KLEINE KERK BESTAAT 100 JAAR

Op 14 oktober en 15 oktober is het feest in De Kleine Kerk. Inmiddels is het programma voor de beide dagen bekend.

Programma zaterdag 14 oktober:

  • vanaf 14.30 uur welkom voor een kopje thee of koffie
  • om 15.00 uur is er in de kerkzaal een bijeenkomst met een korte terugblik, muziek en de presentatie van het eerste exemplaar van het Jubileumboek aan de burgemeester mevrouw J. Langenacker
  • een muzikale bijdrage wordt verzorgd door Gerard van Zeijl, piano en David Harris, hobo
  • om 16.00 uur worden de feestelijkheden voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje zowel in de kerkzaal als in De Aanbouw. We hebben hiervoor een professionele cateraar ingehuurd
  • Vanaf 18.00 zal het cateringbedrijf zorgen voor een kop soep, broodjes en salades, zodat niemand met honger naar huis hoeft

Programma zondag 15 oktober:

  • om 10 uur speciale dienst in de kerk met muziek, teksten, zingen en een overdenking waarin ds. Wim Brouwer voorgaat
  • na de dienst is er koffie of thee in De Aanbouw met een feestelijke traktatie

Zowel voor de bijeenkomst op zaterdag als de bijeenkomst op zondag zou het fijn zijn als wij een goede inschatting kunnen maken op hoeveel mensen we moeten rekenen. Dat is nodig voor de inrichting van de kerkzaal en de verzorging van hapjes en broodjes op zaterdag en de liturgieboekjes en een traktatie op zondag. We willen u daarom vragen om door te geven of u het hele programma mee wilt maken of alleen op zaterdag of zondag komt.
Aanmelden kan telefonisch bij Gerie Bouman (020-4160181 of 06-50251802) of per email naar jubileum@pknduivendrecht.nl

Ook de bestelling/reservering van een jubileumboek kan via telefoon of email. We zorgen voor een flinke stapel boeken en betalen kan ter plaatse. Het boek kost € 25.

Mocht u (email)adressen kennen van gemeenteleden die hier vroeger gewoond hebben, wilt u die dan aan ons doorgeven, zodat we ook hen kunnen uitnodigen?.

Gerie Bouman
Werkgroep Communicatie

Radio Diemen verzorgt iedere zondagmorgen live een uitzending van de kerkdienst in De Ontmoeting, PKN kerk te  Diemen. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door ds. Wim Brouwer en enkele gastpredikanten.
Studio Diemen is te vinden op:   https://studiodmn.nl/
Meer informatie vindt u op hun website https://diemen.protestantsekerk.net/kerkdiensten/


0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar open kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Jaarlijks organiseert De Kleine Kerk thema- en filmavonden. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage, tenzij anders aangegeven. Voor de concerten en voorstellingen van Stichting Kleinoot verwijzen we naar de website van deze stichting: www.stichtingkleinoot.nl.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!