Welkom


Beste gemeenteleden en bezoekers van De Kleine Kerk,

Kerkdiensten:

Op de activiteitenkalender hiernaast kunt u zien welke activiteiten gepland staan en op welke zondag er een kerkdienst is. 

Als er geen kerkdienst is wordt dit vervangen door een Morgengebed of een ochtend: Koffie met Thema.

Koffie met Thema:  Vrouwen in de Bijbel
Op zondagmorgen zal regelmatig een themabijeenkomstplaats vinden in De Aanbouw. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Met een kopje koffie erbij gaan we in gesprek over een bijbelverhaal waarin een ‘bijzondere vrouw’ de hoofdrol speelt. De volgende bijeenkomst is op zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur in De Aanbouw. Thema: Hagar: slavin en draagmoeder

Ook staan alle bijeenkomsten in de agenda bij het tabblad activiteiten. 

Jubileum 100 Jaar De Kleine Kerk 14 en 15 oktober 2023
Op 17 oktober 1923 is de eerste steen gelegd van de toen nog Nederlandsch Hervormde Kerk te Duivendrecht, waarna de kerk op 10 april van het volgende jaar in gebruik werd genomen. Dit alles betekent dat De Kleine Kerk in Duivendrecht 100 jaar bestaat! Dit bijzondere feit wil de kerkenraad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hopen we op zaterdagmiddag 14 oktober met een feestelijke  bijeenkomst en een receptie en op zondag 15 oktober met een mooie dienst deze bijzondere verjaardag te vieren.
Er is een kleine commissie gevormd die dit feest gaat voorbereiden met o.a. een uitgave van een herdenkingsboek. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Misschien hebt u nog foto’s uit de beginjaren van de kerk  of van bijzondere gedenkwaardige momenten. Vooral foto’s uit de tijd van voor 1990 zijn schaars en zouden we graag van u lenen of gebruiken.
Foto’s en andere documenten kunt u via deze link uploaden. U komt hiermee op een aparte pagina, waar aangegeven staat hoe u dat kunt doen. Hebt u de foto’s niet digitaal dan kunt u ze opsturen naar Gerie Bouman, In de Korenmolen 7, 1115 GN Duivendrecht.  Berichten kunt u sturen naar jubileum@pknduivendrecht.nl

Later dit jaar volgt er een gedetailleerd programma.

Gerie Bouman
Werkgroep Communicatie

 

Radio Diemen verzorgt iedere zondagmorgen live een uitzending van de kerkdienst in De Ontmoeting, PKN kerk te  Diemen. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door ds. Wim Brouwer en enkele gastpredikanten.
Studio Diemen is te vinden op:   https://studiodmn.nl/
Meer informatie vindt u op hun website https://diemen.protestantsekerk.net/kerkdiensten/


0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar open kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Jaarlijks organiseert De Kleine Kerk thema- en filmavonden. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage, tenzij anders aangegeven. Voor de concerten en voorstellingen van Stichting Kleinoot verwijzen we naar de website van deze stichting: www.stichtingkleinoot.nl.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!