Welkom


Beste gemeenteleden en bezoekers van De Kleine Kerk,

Kerkdiensten:

Op de activiteitenkalender hiernaast kunt u zien welke activiteiten gepland staan en op welke zondag er een kerkdienst is. 
Als er geen kerkdienst is wordt dit regelmatig vervangen door een ochtend: Koffie met Thema.

Nieuwe activiteiten in de periode september tot en met december 2024:
hier binnenkort te downloaden: FLYER NAJAAR 2025

 

DE KLEINE KERK BESTAAT 100 JAAR.
KOOP NU HET JUBILEUMBOEK

De bestelling van een jubileumboek kan via email.  Het boek kost € 25. jubileum@pknduivendrecht.nl

Of rechtstreeks bij de uitgever: http://publish.pinne.nl/books/345466

Gerie Bouman
Werkgroep Communicatie

Radio Diemen verzorgt iedere zondagmorgen live een uitzending van de kerkdienst in De Ontmoeting, PKN kerk te  Diemen. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door ds. Wim Brouwer en enkele gastpredikanten.
Studio Diemen is te vinden op:   https://studiodmn.nl/
Meer informatie vindt u op hun website https://diemen.protestantsekerk.net/kerkdiensten/


0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar open kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Jaarlijks organiseert De Kleine Kerk thema- en filmavonden. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage, tenzij anders aangegeven. Voor de concerten en voorstellingen van Stichting Kleinoot verwijzen we naar de website van deze stichting: www.stichtingkleinoot.nl.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!