Welkom


Beste gemeenteleden en bezoekers van De Kleine Kerk,

Nu de corona pandemie voorbij lijkt te zijn, zijn ook de beperkingen ten aanzien van de kerkdiensten en overige activiteiten vervallen. 

Kerkdiensten:
Vanaf zondag 6 maart kan er weer contant geld gegeven worden voor de collectedoeleinden. Er worden nog geen collectezakken doorgegeven, maar bij de uitgang zullen de collecte zakken staan met aanduiding voor Diaconie en Kerk. U kunt daar contant geld of collectebonnen in deponeren.

  • Helaas is er dit jaar geen Dauwtrappen met wandeling op Hemelvaart. Door bijzondere omstandigheden kan dit niet doorgaan dit jaar. Er is ook geen ochtendgebed op Hemelvaart.

De Kleine Kerk is open:
Vanaf zondag 13 maart is de kerk op zondagen dat er geen eredienst is open voor een gesprek met koffie vanaf 10.00 uur. Deze vrij inloop bijeenkomsten worden afgewisseld met ochtenden met een gesprek over een bepaald thema. Deze themabijeenkomsten zullen om 10.00 uur beginnen.

Koffie met Thema:  Vrouwen in de Bijbel
In de periode tot de zomer zullen op zondagmorgen drie themabijeenkomsten plaats vinden in De Aanbouw. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Met een kopje koffie erbij gaan we in gesprek over een bijbelverhaal waarin een ‘bijzondere vrouw’ de hoofdrol speelt.
Op zondag 8 mei staan we stil bij een verhaal uit Handelingen 16 over de purperverkoopster Lydia, die Paulus ontmoet op één van zijn reizen.

Overige activiteiten:

  • Laatste filmavond op vrijdagavond 6 mei: Homecoming (1945)

Gerie Bouman
Werkgroep Communicatie

 

We vragen u rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter blijft een veilige afstand. We respecteren elkaar wanneer we liever nog fysiek afstand houden en geen handen schudden. Heeft u klachten? Blijf dan thuis.

 

Radio Diemen verzorgt iedere zondagmorgen live een uitzending van de kerkdienst in De Ontmoeting, PKN kerk te  Diemen. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door ds. Wim Brouwer en enkele gastpredikanten.
Studio Diemen is te vinden op:   https://studiodmn.nl/
Meer informatie vindt u op hun website https://diemen.protestantsekerk.net/kerkdiensten/


0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar open kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Jaarlijks organiseert De Kleine Kerk thema- en filmavonden. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage, tenzij anders aangegeven. Voor de concerten en voorstellingen van Stichting Kleinoot verwijzen we naar de website van deze stichting: www.stichtingkleinoot.nl.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!