Welkom


Beste gemeenteleden en bezoekers van De Kleine Kerk,

In dit nieuwe seizoen hopen we langzamerhand onze kerkelijke activiteiten weer uit te breiden, na alle beperkingen van het vorige seizoen als gevolg van de corona-epidemie. Sinds Pinksteren houden we in De Kleine Kerk weer geregeld diensten, om de veertien dagen. Met beeld en muziek proberen we  de diensten ook zonder dat we kunnen zingen boeiend te houden.

In de zomer gingen de diensten door, en zijn we begonnen met het maken van plannen voor het nieuwe seizoen. Vanaf oktober hopen we weer enkele avonden te kunnen organiseren. De planning gaat voorlopig tot en met december, zodat we later kunnen bepalen hoeveel er in het nieuwe jaar mogelijk is en onder welke voorwaarden. Anders dan u gewend was, zullen we u tot aan december in elk geval vragen zich van te voren op te geven, zodat wij weten hoeveel mensen we op een avond kunnen verwachten. We gaan voorlopig nog uit van een maximum van circa 30 bezoekers. 

EXTRA BERICHT IVM CORONA vanaf 20 januari 2022:

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft vergaderd en de PKN heeft daarna een advies uitgebracht. Daarbij herkent men de ‘hartenkreten’ vanuit de gemeenten om weer meer fysiek de kerkdiensten in te richten. Vandaar het accent op fysieke mogelijkheden en het opstarten van gemeentelijke activiteiten. Wel is er het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang. De PKN blijft binnen het advies van het CIO, maar legt wel iets meer accent op fysiek samenkomen.

Op basis van dit advies heeft de kerkenraad van Duivendrecht besloten weer kerkdiensten te houden vanaf zondag 23 januari. 

Gerie Bouman
Werkgroep Eredienst

 

Overige activiteiten:
De werkgroep die het seizoensprogramma in de Kleine Kerk verzorgt heeft besloten om de avond over ‘Das Lied von der Erde’ van Gustav Mahler, op donderdagavond 18 november, te annuleren. Ook de filmavond van 10 december komt te vervallen. We hopen deze avonden alsnog in het voorjaar te kunnen laten plaatsvinden. 
We hopen op uw begrip en wensen u sterkte en alle goeds in deze nog steeds moeilijke tijd.”

AANMELDING ACTIVITEITEN:
stuur een e-mail naar: activiteiten@pknduivendrecht.nl
Vermeld voor welke activiteit u zich aanmeld en met hoeveel personen.
U krijgt geen bevestiging, maar als het vol is krijgt u bericht.

Vanwege de nieuwe richtlijnen van de overheid zijn wij verplicht een Coronacheck te doen bij entree van het gebouw.

De Coronacheck is niet van toepassing voor kerkdiensten. Wel vragen we u rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter blijft een veilige afstand. We respecteren elkaar wanneer we liever nog fysiek afstand houden en geen handen schudden. Heeft u klachten? Blijf dan thuis.

DE KLEINE KERK IS OPEN

Het koffiedrinken op zondagmorgen zal voorlopig niet doorgaan. U krijgt bericht als dit wordt hervat.

 

UITZENDING KERKDIENST DIEMEN

Radio Diemen verzorgt iedere zondagmorgen live een uitzending van de kerkdienst in De Ontmoeting, PKN kerk te  Diemen. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door ds. Wim Brouwer en enkele gastpredikanten.
Studio Diemen is te vinden op:   https://studiodmn.nl/
Meer informatie vindt u op hun website https://diemen.protestantsekerk.net/kerkdiensten/


0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar open kerk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Jaarlijks organiseert De Kleine Kerk thema- en filmavonden. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage, tenzij anders aangegeven. Voor de concerten en voorstellingen van Stichting Kleinoot verwijzen we naar de website van deze stichting: www.stichtingkleinoot.nl.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!