Vrienden van de Kleine Kerk

De Kleine Kerk van Duivendrecht is gebouwd in 1924 als kerkgebouw voor de Hervormde Gemeente van Duivendrecht. Uiteindelijk is het, na samengaan met de Gereformeerde Kerk, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Duivendrecht geworden. Het interieur van de kerk is in 2001 grondig gerenoveerd. De ruimte is sindsdien op veel manieren te gebruiken. De kerkzaal heeft een goede akoestiek. Geregeld worden er concerten en theatervoorstellingen gegeven. Er zijn ongeveer 100 zitplaatsen.

Centrum van ontmoeting en bezinning

De Kleine Kerk wil een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Daarom organiseert De Kleine Kerk, naast de zondagse diensten, thema-avonden over religieuze, culturele en maatschappelijke onderwerpen. Zo zijn er filmavonden met nabespreking, lezingen door schrijvers, avonden over muziek en spiritualiteit, en over beeldende kunst. Ook zijn er stiltevieringen en theatervoorstellingen. Deze avonden worden niet alleen bezocht door leden van de kerkelijke gemeente, maar ook door belangstellenden van buiten de kerk.

Vrienden van De Kleine Kerk

Om al onze activiteiten nog beter te kunnen organiseren en om het voortbestaan van De Kleine Kerk te waarborgen zijn wij op zoek naar Vrienden.
Als u geen lid bent van de Protestantse Gemeente, maar wel sympathiek staat tegenover ons werk en dit financieel wilt ondersteunen, kunt u ‘Vriend van De Kleine Kerk’ worden. U kunt dan op de hoogte blijven van ons programma, via emailberichten en via de ‘Indruk’, een nieuwsbrief met informatie en achtergronden.

VRIENDEN VAN DE KLEINE KERK – formulier

Wilt u vriend worden? Vul dan het formulier in verzend het naar Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht.
De minimumbijdrage is € 25,–. Uw bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar als gift. Uw bijdrage kunt u overmaken naar
NL98 INGB 0000051.703 t.n.v. Prot. Gemeente Duivendrecht. o.v.v. Vriend Kleine Kerk.