Gebouw & Beheer

DE KLEINE KERK EN DE AANBOUW

Het kerkgebouw staat aan de Rijksstraatweg 129 te Duivendrecht. Achter de kerk bevindt zich een ruime zaal: ‘De Aanbouw’. De Aanbouw wordt regelmatig gebruikt voor kringen en vergaderingen. Ook worden zowel De Kleine Kerk als De Aanbouw verhuurd ten behoeve van bijvoorbeeld presentaties, muzieklessen, begrafenissen, vergaderingen, congressen en concerten. Informatie over beheer en verhuur: Mw. G.M. Bouman-Passchier, In de Korenmolen 17, 1115 GN Duivendrecht, tel. 0650251802.

WERKGROEP FINANCIËN EN BEHEER

De werkgroep Financiën en Beheer (College van Kerkrentmeesters) is verantwoordelijk voor de kerkelijke financiën, de ledenadministratie en het onderhoud en beheer van De Kleine Kerk, De Aanbouw en de pastorie.
Het rekeningnummer voor uw betalingen is IBAN NL98 INGB 0000051703, t.n.v. Protestantse Gemeente te Duivendrecht onder vermelding van het doel van uw betaling.

KERKELIJK BUREAU

De ledenadministratie wordt gevoerd door mw. B. Schutte, e-mail: kerkelijk bureau: zie contact

Houd uw kerk op de hoogte van veranderingen van adres, leef- of gezinssituatie.

KOSTERSTEAM

Het kostersteam is verantwoordelijk voor de praktische aangelegenheden tijdens en rond de kerkdiensten. In het kerkblad kunt u lezen wie dienst heeft. Coördinator is dhr. P. Cleveringa, tel. 6906799.

COLLECTEBONNEN

Het is mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Het voordeel voor de gebruiker is dat niet gezocht hoeft te worden naar gepast geld. Bovendien is (onder bepaalde voorwaarden) op deze wijze het collectegeld aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor ons als kerk is het voordeel dat het collectegeld vooruit wordt voldaan en wellicht het belastingvoordeel aan de kerk wordt gegeven.
Deze bonnen zijn per vel van 20 bonnen á € 0,50 te bestellen door overmaking van (een veelvoud van) € 10 naar IBAN NL98 INGB 0000051703 t.n.v. Protestantse Gemeente te Duivendrecht, onder vermelding van ’collectebonnen’. De bonnen worden thuisbezorgd!