Diensten

Elke zondag om 10.00 uur wordt een dienst gehouden in het kerkgebouw, De Kleine Kerk, aan de Rijksstraatweg 129. Deze dienst wordt geleid door een liturg, samen met onze eigen predikant, ds. W. Brouwer, of met een gastpredikant. De dienst duurt ongeveer een uur.

Een overzicht van de kerkdiensten en de voorgangers in deze diensten vindt u in de agenda.

DIENSTEN MET GEZAMENLIJKE MAALTIJD DIENSTEN MET GEZAMENLIJKE MAALTIJD

Op 22 september (Startzondag),  1 maart (Eerste zondag van de veertigdagentijd)  en 7 juni (Zondag Trinitatis) is er na de dienst een kort programma, dat wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

MORGENGEBED

De diensten van 8 december 2019, en van 2 februari, 24 mei, 19 juli en 23 augustus 2020 zullen de vorm hebben van een morgengebed. Deze diensten zullen wat korter zijn dan de andere diensten en worden voorbereid door gemeenteleden, soms in samenwerking met de predikant.

ONTVANGST

Bij het betreden van het kerkgebouw wordt u welkom geheten door een van de leden van ons vrijwilligersteam. Zij geeft informatie over de dienst en wijst onbekende bezoekers op liedboeken, bijbels en de orde van dienst. Ook assisteert zij de diaken bij het collecteren.

CRECHE

Er zijn momenteel te weinig baby’s en peuters om regelmatig een crèche te houden. Het is echter wel mogelijk van kinderoppas gebruik te maken. U kunt daartoe contact opnemen met mw. E. Nolte, tel. 020-6000836.

KINDERKERK

Op een aantal zondagen is er voor kinderen van ca. 4 tot en met ca. 12 jaar de mogelijkheid een eigen programma te volgen tijdens een gedeelte van de dienst. De diensten worden in overleg met de kinderkerk gepland. Eventuele wijzigingen worden in het kerkblad aangekondigd.
Diensten met kinderen zijn er op: zondag 22 september (Startzondag), zondag 3 november  (Dankdag), zondag 1 december (Eerste Advent), 22 december (Vierde Advent), 25 december (Eerste Kerstdag), 1 maart (Eerste zondag veertigdagentijd), zondag 5 april (Palmzondag), zondag 12 april (Pasen) en zondag 31 mei (Pinksteren)

Informatie en contactpersoon: mw. E. Nolte, tel. 020-6000836.

KOSTERS

Het kostersteam bestaat volledig uit vrijwilligers. Per maand heeft een van hen dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het luiden van de klok, voor de geluidsinstallatie en het openen en sluiten van de kerk. In het kerkblad kunt u lezen welke koster dienst heeft. Coördinator is dhr. P. Cleveringa, tel. 020-6906799.

ORGELSPEL

Voor de begeleiding van de zondagse kerkdiensten kunnen we een beroep doen op onze organisten: dhr. J. Ootjers,  dhr. P. Germans, dhr. L. Hesselink en dhr. H. v.d. Weyer. Daarnaast werken andere gastorganisten aan de diensten mee. Contactpersoon voor de organisten is mw. G. Bouman, tel. 020-4160181.

HEILIG AVONDMAAL

Het avondmaal wordt verzorgd door de diaken voor de eredienst. In De Kleine Kerk wordt vijfmaal per jaar een avondmaalsdienst georganiseerd. Tijdens de dienst assisteert een diaken de voorganger bij het delen van brood en wijn. Na de dienst in de kerk is er voor de aanwezigen gelegenheid kaarten te ondertekenen die worden verstuurd naar gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst te bezoeken.

COLLECTES

Iedere zondag zijn er drie collectes. Tijdens de dienst wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk. De bestemming van de collecte bij de uitgang is afwisselend voor een diaconaal of een pastoraal doel, landelijke projecten, speciale acties etc. Het is mogelijk om met collectebonnen uw bijdrage te voldoen (zie voor nadere informatie hierover bij Gebouw & Beheer)

KOFFIE NA DE DIENST

Na de dienst bent u van harte welkom om koffie te drinken in De Aanbouw. Daar is ook de Wereldwinkel geopend. Meer informatie vindt u bij Diaconie.

AD HOC KOOR

In de periode voor Kerst wordt een adhoc Kerstkoor gevormd. Dit koor zingt op de zaterdag voor kerst op het Dorpsplein. Daarnaast verleent dit koor medewerking aan de kerstnachtdienst.
Voor diensten op andere kerkelijke hoogtijdagen wordt soms een koor gevormd. Dit wordt per keer besloten.
Hebt u belangstelling om incidenteel in dit koor mee te zingen neemt u dan contact op met Gerie Bouman, tel. 020-4160181 of per email boumanad@planet.nl