Pastoraat

“Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast”. Deze woorden van een bekend liedje van Herman van Veen zijn tekenend voor onze tijd. In het pastoraat rennen we niet blindelings vooruit, laat staan dat we iemand wegduwen. We houden vooral ons kompas goed in de gaten. Al gaande proberen we de tijd te nemen om met elkaar in gesprek te zijn over ons leven en stil te staan bij wat ons helpt en inspireert. In het pastoraat vertellen we elkaar van de gebeurtenissen en verhalen die ons gevormd hebben. We proberen geloofs- en levensvragen onder woorden te brengen en met elkaar te delen. We proberen met elkaar mee te leven in momenten van teleurstelling en ontmoediging en in momenten van verwondering en vreugde. Waar we het zicht op onze weg zijn kwijtgeraakt gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze weg begaanbaar te maken. We willen diegenen steunen die het niet meer zo snel kunnen bijbenen, die moe zijn of eigenlijk balen van alles. Zo willen we met elkaar onze weg gaan, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus.

WERKGROEP PASTORAAT

Pastoraat is eigenlijk het werk van de hele gemeente maar de werkgroep pastoraat houdt zich in het bijzonder bezig met het bezoeken van gemeenteleden en desgevraagd ook anderen. De leden van de werkgroep bezoeken diegenen die zelf of via anderen hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Ook zij die langere tijd in het ziekenhuis verblijven worden bezocht. Deze en andere bezoeken worden door de werkgroep pastoraat onderling geregeld. De werkgroep neemt vaak zelf het initiatief voor bezoeken maar u kunt ook om een gesprek vragen. Alle leden van de werkgroep hebben de plicht geheim te houden wat hun in vertrouwen ter ore is gekomen. Leden van de werkgroep pastoraat: Mw. B. Schutte, coördinator, tel. 6957403; ds. W. Brouwer, predikant, tel. 06-30214771; Mw. H. van der Meulen.

BLOEMENGROET

Dit is een gebaar naar alle kerkleden van 80 jaar en ouder. Namens de kerk wordt hen rond hun verjaardag een bloemetje aangeboden. Per wijk is er een vaste bezoek(st)er.

NIEUW – INGEKOMENEN

Wie pas in de gemeente is komen wonen krijgt een welkomstbrief, de Kerkenzo en een exemplaar van het kerkblad ‘Kleine Kerk voor Allen’. Voor vragen over de bezorging van dit kerkblad kunt u terecht bij mw. G. Bouman, tel. 0204160181 of 06-50251802. Voor pastorale vragen: ds. W. Brouwer, tel. 06-30214771.