ds. W.H. Brouwer

Kerstnachtdienst, m.m.v. Adhoc Kerstkoor Lucas 2, 1-20 Collectes:¬†Maandag 24 december, Kerstnachtdienst Diaconie: Bestemming stichting Dorcas, een van origine Nederlandse stichting die wereldwijd hulp biedt op velerlei gebied aan de allerarmsten. Zie voor meer info https://dorcas.nl Geen uitgangscollecte.